iconBasket  iconUk iconYo iconIn iconFb iconTw

Uutiset

Ottelumainos

Kobrat pelaa pudotuspelien ensimmäisellä kierroksella seuraavasti:

La 1.4. klo 17:00 Karhu – Kobrat

Ti 4.4. klo 18.30 Kobrat – Karhu

Pe 7.4. klo 18.30 Karhu – Kobrat

Su 9.4. klo 17:00 Kobrat – Karhu (tarvittaessa)

Ti 11.4. klo 18.30 Karhu – Kobrat (tarvittaessa)

Ensimmäinen kierros pelataan siis paras viidestä järjestelmällä eli paikka välieriin aukeaa kolmella voitolla. Välierien aikataulu tarkentuu vasta puolivälierien jälkeen.

Lippujen hinnat pudotuspeleissä ovat:

Normaali lippu     20€

Eläkeläislippu     15€

Opiskelijalippu    12€

Alakouluikäinen    5€

Mitkään runkosarjan kausikortit, kertaliput ja vapaaliput eivät ole voimassa pudotuspeleissä.

Lippuja voi lunastaa etukäteen Urheilutalon kahviosta

Tiedustelut ym. Mikko Turja / 0400 666 628

Koripalloliiton sääntö- ja kurinpitoyksikkö   PÄÄTÖS 16.3.2017

Koripalloliiton sääntö- ja kurinpitoyksikkö ottanut käsittelyyn Korisliigan ottelun 8.3.2017 Helsinki Seagulls – Kobra-Basket Lapua lopputuloksen selvittämisen

Koripalloliiton sääntö- ja kurinpitoyksikkö on käsitellyt asian ja tehnyt seuraavan päätöksen:

Asia

Korisliigan ottelun 8.3.2017 Seagulls – Kobrat jälkeen on selvinnyt, että ottelun pöytäkirjassa on merkintä, joka ei ole ottelun tapahtumien mukainen. 

Ottelun 3. jaksolla tilanteen 54-50 jälkeen on merkitty kahden pisteen kori Helsinki Seagullsin pelaajalle numerolle 18, joka on Raymond Cowels III. Tätä koria ei ole kuitenkaan koskaan tehty. Asia on todennettu ottelutallenteelta. Kun ottelun varsinainen peliaika on päättynyt 73-73 on Helsinki Seagullisilla kaksi (2) ylimääräistä pistettä.

Käsittelyyn ottaminen

Koripallon virallisten pelisääntöjen 48.3 kohdan mukaan mikäli pöytäkirjan ja tulostaulun välillä on sellainen ristiriita, jonka syytä ei voida selvittää, pöytäkirja on ensisijainen ja tulostaulun näkymä korjataan pöytäkirjan mukaiseksi. Ottelun toimitsijat ovat toimineet päinvastaisella tavalla, joten kyseessä on lähtökohtaisesti ollut sääntörikkomus.

Koripalloliiton kurinpitosääntöjen 4 §:n 1 momentin 1 kohdan mukaan liiton voimassa olevien sääntöjen rikkomisesta voidaan rangaista kurinpitosääntöjen nojalla. Kurinpitosääntöjen 8 §:n 4 momentin mukaan asianmukainen toimielin, tässä sääntö- ja kurinpitoyksikkö (SKY), voi painavista syistä ottaa tietoonsa tulleen rikkomuksen käsiteltäväksi, vaikka siitä ei olisi tehty ilmoitusta tai raporttia.

SKY on 10.3.2017 todennut, että on olemassa painavia syitä ottaa asia käsittelyyn, koska kyseessä on ollut Korisliigan eli huippukoripallosarjan ottelu, jossa tulosten oikeellisuus on poikkeuksellisen tärkeää. Ottelu oli veikkauskohteena. Lisäksi runkosarjan loppu on lähellä (otteluita jäljellä noin 5/joukkue) ja kyseessä on virhe, jota joukkueet eivät ole huomanneet sekä ottelun aikana ilmennyt epäselvyys, jota ilmeisesti ei ole kommunikoitu erotuomareille. 

Asia on päätetty ottaa käsittelyyn.

Kuuleminen

SKY on pyytänyt ja saanut lausunnot ottelun pöytäkirjanpitäjältä (kirjuri), tulostaulun pitäjältä (apukirjuri), tilastonpitäjiltä, erotuomareilta sekä ottelussa pelanneiden seurojen edustajilta.

Sääntöjen soveltaminen

Tapahtuma on huippukoripallo-ottelussa sattuneeksi varsin poikkeuksellinen. Sitä voidaan tarkastella sekä koripallon virallisten pelisääntöjen, kilpailusääntöjen että kurinpitosääntöjen näkökulmasta. Myös korisliigan sarjamanuaalissa on toimitsijoita koskevia määräyksiä, mutta koska sarjamanuaalin mukaisista rangaistuksista päättäminen ei kuulu SKY:n toimivaltaan, niitä ei tarkastella tässä enemmälti.

Pelisääntöjen näkökulmasta kyse on pöytäkirjaa pidettäessä tapahtuneesta erehdyksestä, jota koskevat määräykset sisältyvät pelisääntöjen 48.4 kohtaan. Jos pöytäkirjaa pidettäessä tapahtunut erehdys huomataan sen jälkeen, kun päätuomari on allekirjoittanut pöytäkirjan, erehdystä ei voi enää korjata pelisääntöjen nojalla. Niinpä ottelun lopputulosta ei voida enää sääntöjen puitteissa muuttaa eikä Kobria

todeta ottelun voittajaksi, vaikka joukkue todellisuudessa tekikin vastustajaansa enemmän pisteitä varsinaisen peliajan kuluessa. 

Kilpailusääntöjen näkökulmasta asian enempi käsittely edellyttäisi sitä, että siitä olisi tehty vastalause ottelutapahtuman yhteydessä. SKY voi kilpailusääntöjen 59 §:n 4 momentin nojalla omasta aloitteestaan tutkia vain kysymyksiä, jotka liittyvät pelaajan edustuskelpoisuuteen tai tuomarin esteellisyyteen, ei sen sijaan ottelun toimitsijoiden toimintaan. Vastalausetta ei ole tehty.

Kuten edellä jaksossa käsittelyyn ottaminen on todettu, asian käsitteleminen on kuitenkin mahdollista kurinpitosääntöjen nojalla. Jos aihetta on, kurinpitotoimielimen käytettävissä ovat kurinpitosääntöjen 5 §:n 1 momentin mukaiset seuraamukset, joista kohdissa 1-5 tarkoitetut seuraamukset voidaan kohdistaa ottelun toimitsijoihin ja kohdissa 7-13 tarkoitetut ottelussa pelanneeseen joukkueeseen/seuraan. 

Ratkaisun perustelut

Kurinpitosääntöjen 5 §:n 1 momentin 11 kohdan nojalla joukkuetta voitaisiin sinänsä sanktioida ottelun mitätöimisellä ja mahdollisen uusintaottelun määräämisellä. SKY toteaa kuitenkin, että joukkueeseen kohdistuvaan rangaistukseen ei lähtökohtaisesti ole perusteita siksi, ettei sääntörikkomus ole joukkueen tai kenenkään sen jäsenen tekemä. Vaikka toimitsijoiden järjestäminen otteluun on kotijoukkueen vastuulla, toimitsijat eivät edusta joukkuetta tai seuraa eikä joukkueella tai seuralla ole oikeutta tai mahdollisuutta valvoa tai ohjata toimitsijoiden toimintaa ottelun aikana. 

Joukkueen rankaiseminen ottelun toimitsijoiden virheellisen menettelyn johdosta tulisi SKY:n käsityksen mukaan kyseeseen silloin, jos virheellistä menettelyä olisi pidettävä tahallisena edun tavoitteluna kotijoukkueen hyväksi. Toimitsijoiden selvityksistä ei ilmene mitään sellaista, mikä antaisi aiheen epäillä tahallisuutta. Toiminta vaikuttaa olleen lähinnä ajattelematonta tai huolimatonta siinä mielessä, että toimitsijat ovat antaneet painoarvoa tulostaulun näyttämälle tilanteelle, vaikka heidän olisi tullut tietää/muistaa pöytäkirjan ensisijaisuus tällaisessa tilanteessa. Jos toimitsijat olisivat ottelun kuluessa ilmoittaneet ristiriidasta ottelun erotuomareille, sääntöjen oikea sisältö ja sen mukaiset toimenpiteet olisi mahdollisesti tehty. 

Koska asiassa ei ole tehty vastalausetta, sitä ei arvioida kilpailusääntöjen mukaan. Tästä huolimatta on paikallaan huomauttaa, että kilpailusääntöjen 60 §:n 1 momentin nojalla toimitsijoiden sääntöjen vastaisesta menettelystä tehty vastalause voidaan hyväksyä vain, jos väitetty sääntöjen vastainen tapahtuma on olennaisesti vaikuttanut ottelun lopputulokseen. Jos asiassa olisi tehty vastalause, tapahtumaa olisi tarkasteltu sen aritmeettisen vaikutuksen lisäksi sen ajankohdan ja sen jälkeisten ottelutapahtumien valossa sen arvioimiseksi, onko tapahtuma ollut olennainen vai ei. 

SKY toteaa, että riittäviä perusteita ottelutuloksen mitätöimiseen ei ole.

Ottelun toimitsijat ovat menetelleet edellä kuvatuin tavoin virheellisesti. SKY toteaa, että ottelun kirjurilla ja apukirjurilla on erityisiä pelisäännöissä kuvattuja velvollisuuksia, joita he eivät ole noudattaneet. Toisaalta koripallo-ottelun toimitsijoiden rankaiseminen ilman tahallisuutta muutoin kuin lievästi ei olisi otteluiden järjestämisen kannalta tai muutenkaan lajin edunvalvonnan näkökulmasta tarpeen.

Ottelun erotuomareiden toiminta on ollut asianmukaista.

Ratkaisu

Ottelun lopputulos jää voimaan.

SKY rajoittaa ottelussa kirjurina toimineen Kirjuri 1 ja apukirjurina toimineen Kirjuri 2 toimintatehtäviä kurinpitosääntöjen 5 §:n 1 momentin 5 kohdan nojalla siten, etteivät he saa toimia Seagullsin seuraavassa kotiottelussa 18.3. toimitsijoina missään tehtävässä.

SKY antaa ottelussa tilastonpitäjinä toimineille Tilastonpitäjä 1 ja Tilastonpitäjä 2 kurinpitosääntöjen 5 §:n 1 momentin 1 kohdan nojalla varoituksen.

Ratkaisu on yksimielinen.

Ratkaisuun osallistuneet sääntö- ja kurinpitoyksikön jäsenet: puheenjohtaja Sami Sarvilinna ja jäsenet Markku Aaltovirta, Jarmo Laitinen ja Turo Lehtonen. 

Valitusoikeus

Rangaistuilla henkilöillä on oikeus valittaa tästä päätöksestä liittohallitukseen kurinpitosääntöjen 11 §:n 1 momentin nojalla.

Otteluun osallistuneilla seuroilla on oikeus valittaa tästä päätöksestä liittohallitukseen kurinpitosääntöjen 11 §:n 3 momentin nojalla.

Sami Sarvilinna   Ulla Karlsson

puheenjohtaja   sihteeri

TarjousBCN

Lapuan Kobrien Korisliiga-joukkueessakin mukana harjoitteleva 15-vuotias Perttu Blomgren on valittu Euroopan 40 talentin joukkoon. Jordan Brand Classic -nimeä kantava leiritys pidetään tulevana viikonloppuna Barcelonassa. Jordan Brand Classic on vahvasti kytköksissä ammattilaisliiga NBA:han. Leiritys toimii ikään kuin osana NBA:n nuorisokoulutusta.  

perttu

Leiriltä karsitaan vielä 12 parasta edustamaan Eurooppaa Yhdysvaltojen Brooklyniin JBC:n vuotuiseen kansainvälisten lahjakkuuksien otteluun Pohjois-Amerikan parhaita vastaan. Brooklynin tapahtumaa isännöi ja mentoroi itse Michael Jordan.  

– Hyvältä tuntuu kyllä. Vähän tuli valinta yllätyksenä, en osannut ihan tällaista odottaa, nuorten maajoukkueessa avausviisikossa pelaava Blomgren kommentoi. 

Suomalaisittain tuleva JBC-leiritys on poikkeuksellinen, sillä Blomgrenin lisäksi myös KTP:n 203-senttinen Mustapha Amzil on mukana Barcelonassa. Aiemmin Suomea Jordan Brand Classicissa ovat edustaneet ainoastaan Elias Valtonen vuonna 2015 ja Edon Maxhuni vuonna 2014.  

– No, jotakin on tullut tehtyä, kun tuollaiseen joukkoon pääsi, Blomgren totesi vaatimattomana. 

Kobrat-kasvatilla ei ole vielä tarkempaa tietoa Barcelonan leirin ohjelmasta. 

– Perjantaina sinne lähden. Kovaa treeniä odotan. Missaan yhden B-poikien pelin leirin takia, se vähän harmittaa. Mutta tällaiset tilaisuudet on harvinaisia, niin onhan sinne mentävä.   

Blomgrenin valinnan taustalla on pitkään Kobrien hyväksi töitä tehnyt Nenad Stefanovic. Pääkaupunkiseudulla sekä Barcelonassa asuva Stefanovic toimii JBC-leirin pelaajasuosittelijana. 

– Pertun pääseminen JBC-leiritykseen on suurin asia mitä alle 16-vuotias voi koripallossa saavuttaa. Minun roolini oli esittää Suomesta pelaajia leirille. Annoin heille kuusi kandidaattia. Perttu oli mielestäni heistä top 3:ssa. 

– Päätin siis kandidaatit leirille, mutta en niitä, jotka valittiin. 

Kun valintojen deadline lähestyi, ei listoilta löytynyt yhtään suomalaista. 

– Siinä kohtaa jouduin myyntimiehen rooliin. Amzil oli sinänsä helppo myydä valitsijoille. Hän on pitkä pelaaja, joka osaa heittää.  

– Kun Amzil otettiin mukaan, soitin vielä perään, että eikö yksi takamies vielä mahtuisi Suomesta mukaan. Lopulta Pertun antropometriset mitat saivat valitsijoiden päät kääntymään: hän on 188-senttinen, mutta syliväli on päälle 200 senttiä. Myös se, että hän tekee B-junioreissa joka toisessa pelissä triplatuplia, herätti valitsijoissa luonnollisesti mielenkiintoa. 

Stefanovic ei halua ottaa liikaa kunniaa Blomgrenin valinnasta.  

– Tässä on oikeasti kiittäminen vain kahta ihmistä, Perttua itseään ja Jussi Turjaa. Jussi on lahjakas valmentaja, joka paneutuu pieniinkin yksityiskohtiin. Hän on valmentanut nyt junioreita viisi vuotta ja tulokset alkavat näkyä. Olen Jussin valmennusmentori ja erittäin ylpeä hänen tekemästään työstä. Pelaajakehitys vaatii paljon sydäntä, aikaa ja malttia.  

Vielä muutama kausi sitten Kobrien edustusjoukkuetta valmentanut Stefanovic tekee edelleen hartiavoimin töitä koripallon eteen. 

– Menen nyt Barcelonaan katsomaan leiriä ja antamaan tukeni nuorille lupauksille. Pienessä maassa jokaisen koripalloihmisen on tehtävä oma osuutensa lajin eteen. Puhumattakaan 15 000 ihmisen Lapuasta. Se, että Perttu ponnistaa Lapualta näin isoon turnaukseen, on iso asia. Se osoittaa, että jotain tehdään oikein, vaikka lähtökohdat eivät ole välttämättä samalla tasolla kuin jossain muualla. 

Blomgrenia on siis jo useamman vuoden valmentanut Kobrat-ikoni Jussi Turja. Pitkää päivää ammattipelajaan ja juniorivalmentajan roolissa urakoiva Turja on nauttinut suojattinsa valmentamisesta. 

– Perttu taisi olla vanhempi minipoika, kun aloitin hänen valmentamisen. On ollut hieno seurata hänen kehitystään. Myös valmentajat Kim Siven ja Nenad Stefanovic ansaitsevat tulla mainituksi. Heidän kanssaan olemme vastanneet Blomgrenin päivittäisestä valmennuksesta.  

Turjan mielestä Blomgrenista tekee erityisen mielenkiintoisen fyysisyysen lahjakkuuden ja pelillisten taitojen yhdistelmä. 188-senttinen takamies on ikäisekseen varsin urheilullinen.  

– Perttu on tosiaan tosi fyysinen. Hänellä on myös pitkät kädet. Perttu pystyy esimerkiksi donkkaamaan lähes miten vaan. Silti hän on aina joukkueensa takamies, joka pitää pallosta huolta.  

Eniten kehitettävää Blomgrenilla on vielä heittämisessä.  

– Olemme tehneet paljon töitä Pertun heiton kanssa. Se on kehittynyt paljon, mutta vielä on paljon töitä edessä. On harvinaista, että suomalaisella takamiehellä on heittämisessä eniten parannettavaa. Yleensä kun se on meillä se vahvuus. Uskon, että kovalla työllä Perttu saa heittonsa vielä erinomaiselle tasolle, Turja pohti. 

Blomgrenin pallonkäsittelyssä on tietynlaista rentoa letkeyttä, jota Suomen parketeilla harvemmin näkee. Pallo pysyy hyppysissä helpon oloisesti kovankin paineen alla. Vastaavaa ei ole nähty Lapualla sitten Ilari Seppälän, joka jätti kotiseutunsa (toistaiseksi) taakseen kauden 2008–09 päätteeksi. Ja on totuuden nimissä sanottava, että Joensuun Katajaa edustavan Seppälän pallonkäsittely on jopa kulmikkaampaa kuin Blomgrenin. Se on paljon sanottu tänä vuonna 16 vuotta täyttävästä nuoresta miehestä.  

Blomgren on pelannut jo useamman kauden Kauhajoen Karhun 2001-syntyneiden joukkueessa. Tällä hetkellä Karhu on B-junioreiden SM-sarjassa komeasti jaetulla neljännellä sijalla. Lapualaiskasvatti on tehoillut ottelusta toiseen hirmuisia lukemia. Blomgrenin keskiarvot ovat 21,7 pistettä, 13,5 levypalloa, 5,5 syöttöä sekä 4 riistoa ottelua kohden. Ehkä vakuuttavin tilastorivi syntyi joulukuussa Helsingin NMKY:tä vastaan: 23/26/10/4.  

– Minulle henkilökohtaisia keskiarvoja suurempi saavutus on, että Karhu pelaa Pertun johdolla tosissaan lopputurnauspaikasta, Turja heitti.  

 perttu2

Vielä yläkoulua käyvä Blomgren on herättänyt luonnollisesti jo kiinnostusta siellä sun täällä. Viime vuosina suomalaislahjakkuudet ovat löytäneet lukioikäisenä paikkansa Helsinki Basketball Academyn riveistä. HBA on sittemmin avannut monelle ovia rapakon takana.  

– HBA on Pertulle varmasti yksi hyvä vaihtoehto, etenkin jos mielii USA:n yliopistokentille. Mutta olen varma, että jos hänen kehityksensä jatkuu siten kuin oletan, niin hänelle olisi tarjolla vastuuta jo ensi kaudella myös Kobrien Korisliigassa. Mielelläni näkisin Pertun vielä tulevana kautena Lapualla, Turja toivoi. 

Myös Stefanovic arvostaa HBA:n koripallo-ohjelmaa. Mutta se ei ole hänen mukaansa aina välttämättä oikea ratkaisu jokaiselle lahjakkuudelle.  

– Jos tarjolla on vastuuta ja reitti kehittyä muualla, kannattaa vaihtoehtoja tietenkin aina miettiä. HBA tekee arvokasta ja laadukasta työtä, se on selvä asia. Ja se on yksi väylä eteenpäin. Mutta sanotaanko vaikka näin, että jos olet maan paras takamies, niin haluatko päivittäin harjoitella ikäisiäsi hieman heikompia pelaajia vastaan vai kilpailla joka päivä parempaa amerikkalaispelaajaa vastaan? Minä ottaisin kehityksen kannalta jälkimmäisen vaihtoehdon sata kertaa sadasta.  

Blomgren itse ei ole vielä tehnyt lopullisia päätöksiä tulevista kausista.  

– Tällä hetkellä tuntuu, että olen jäämässä Lapualle vielä ainakin yhdeksi vuodeksi. Yritämme A-junnuissa SM-sarjaan ja edustuksessa saisi varmasti ainakin hyvää treeniä. Suurin syy on kuitenkin siinä, että saisi tuon lukion hyvin käyntiin tutussa ympäristössä. Ensimmäisen lukiovuoden jälkeen katsotaan sitten tulevaa taas uudestaan, Blomgren mietti. 

Tuomo Mäenpää

Lisää uutisia

Korisliiga

Seuraava kotiottelu

kobrat big  ktp small@2x

Ke 16.12. klo 18.30

Kobra-Areenalla

Liput 15 € / 13 € / 10 €

Kaikki ottelut 

Facebook

Liput

Zup Liput
Korikobrat Lapua

Yhteistyökumppanit

 

AlaTalkkariAPowerparkLaurilaALapuaAAtriaBLatomakiBMeverBPOPPankkiBmskHalpahalliDatabrosnammoietappiVuorenmaaakkutapiolaSaarenpaameridalillevillaeepeelujataloAlueTaitoFreshseduLjaspiTurnerlapuan sanomatilkkaketjutvehkon oyLakAptkaptpiippoavantMallaskuuvvkuivauspaninirintajSeilabEscarmatkv-vari-sisustuslouhintaliike ylimäki oyKlemettilalapuan-kankuritlapuan autohuoltolapuahoviLaatupCanoramaHelastBesthallpitkisLkuljetusKPLammiwapiceHyvaskakalustekkaukokiitoMartelaAukiaFloorspohjanrkekonomitLakeusportLapuanLeipaSilmaALOFKSuperPPHydPirttiPirjonPmajaniemiTaipalehonkajokiPaViVaaurheiluteippi logoMovemakersSimpsioJaskarilahdensuoKatilaPaukkuLapuanEnprintlinkRaMaNesteLapuaLappavesiJaaskelainenhinauslakeaUITTOFenniaepmKotiasunnotmanorRavaltsuRavikesajopariprojokinenkuortanekullasmbkoskinenlsmhaavemaarudusmarkunmsolmioKonevuokrausPm trukkimaraluxOjalaTLuomaTukkutaloRuuhikoskieupartselektaPOPTiistMakkonenpolttovarinahkalaProgmaticJeppoBiogastyllisTurunEinesvalueppeablampoassaoilonyararimbovirtasengaissaLakuepoxMeltexfinnpartiapalkintokHeirolarskaKaskinenPolyplanInmecoUnessPurkuexpKuomapalmiateksrkopJRJKRAUTABowlingkosonenKuulopisteeurofinsBarotsfysiosTSportiaEsteravakotimattoeezyInvest

Yhteystiedot

Kobra-Basket ry
Alajoentie 5
62100 Lapua
info@kobrat.fi 

Yhteyshenkilö
Markku Turja
Puhelin +358 400 017 620
markku.turja@kobrat.fi 

 

Lippuinfo

Otteluliput
Aikuinen 15 €
Eläkeläinen 13 €
Opiskelija 10 €
Alle 7-v 0 €

Henkilökohtainen kausikortti
Aikuiset 190 €
Eläkeläiset 170 €
Opiskelijat 120 €
Paikkakausikortti 240 €

KobraKlubi
Yksityisille 345 €
Yrityksille 495 €

Kotiottelut

Kobra-Areena
Lapuan Urheilutalo
Urheilukatu 6
62100 Lapua
Puh. (06) 4384 593
smartum seteli

Meillä käyvät maksuvälineenä
Smartum -liikuntasetelit

Kobra-juniorit    

Korikobrat Lapua ry                        
Jaakko Hietala                                 
puheenjohtaja
Puhelin 050 313 3926
info@korikobrat.com 

© 2020 Kobra-Basket ry • Tietosuoja
WebGarden Oy