iconBasket  iconUk iconYo iconIn iconFb iconTw

Koripalloliiton sääntö- ja kurinpitoyksikkö   PÄÄTÖS 16.3.2017

Koripalloliiton sääntö- ja kurinpitoyksikkö ottanut käsittelyyn Korisliigan ottelun 8.3.2017 Helsinki Seagulls – Kobra-Basket Lapua lopputuloksen selvittämisen

Koripalloliiton sääntö- ja kurinpitoyksikkö on käsitellyt asian ja tehnyt seuraavan päätöksen:

Asia

Korisliigan ottelun 8.3.2017 Seagulls – Kobrat jälkeen on selvinnyt, että ottelun pöytäkirjassa on merkintä, joka ei ole ottelun tapahtumien mukainen. 

Ottelun 3. jaksolla tilanteen 54-50 jälkeen on merkitty kahden pisteen kori Helsinki Seagullsin pelaajalle numerolle 18, joka on Raymond Cowels III. Tätä koria ei ole kuitenkaan koskaan tehty. Asia on todennettu ottelutallenteelta. Kun ottelun varsinainen peliaika on päättynyt 73-73 on Helsinki Seagullisilla kaksi (2) ylimääräistä pistettä.

Käsittelyyn ottaminen

Koripallon virallisten pelisääntöjen 48.3 kohdan mukaan mikäli pöytäkirjan ja tulostaulun välillä on sellainen ristiriita, jonka syytä ei voida selvittää, pöytäkirja on ensisijainen ja tulostaulun näkymä korjataan pöytäkirjan mukaiseksi. Ottelun toimitsijat ovat toimineet päinvastaisella tavalla, joten kyseessä on lähtökohtaisesti ollut sääntörikkomus.

Koripalloliiton kurinpitosääntöjen 4 §:n 1 momentin 1 kohdan mukaan liiton voimassa olevien sääntöjen rikkomisesta voidaan rangaista kurinpitosääntöjen nojalla. Kurinpitosääntöjen 8 §:n 4 momentin mukaan asianmukainen toimielin, tässä sääntö- ja kurinpitoyksikkö (SKY), voi painavista syistä ottaa tietoonsa tulleen rikkomuksen käsiteltäväksi, vaikka siitä ei olisi tehty ilmoitusta tai raporttia.

SKY on 10.3.2017 todennut, että on olemassa painavia syitä ottaa asia käsittelyyn, koska kyseessä on ollut Korisliigan eli huippukoripallosarjan ottelu, jossa tulosten oikeellisuus on poikkeuksellisen tärkeää. Ottelu oli veikkauskohteena. Lisäksi runkosarjan loppu on lähellä (otteluita jäljellä noin 5/joukkue) ja kyseessä on virhe, jota joukkueet eivät ole huomanneet sekä ottelun aikana ilmennyt epäselvyys, jota ilmeisesti ei ole kommunikoitu erotuomareille. 

Asia on päätetty ottaa käsittelyyn.

Kuuleminen

SKY on pyytänyt ja saanut lausunnot ottelun pöytäkirjanpitäjältä (kirjuri), tulostaulun pitäjältä (apukirjuri), tilastonpitäjiltä, erotuomareilta sekä ottelussa pelanneiden seurojen edustajilta.

Sääntöjen soveltaminen

Tapahtuma on huippukoripallo-ottelussa sattuneeksi varsin poikkeuksellinen. Sitä voidaan tarkastella sekä koripallon virallisten pelisääntöjen, kilpailusääntöjen että kurinpitosääntöjen näkökulmasta. Myös korisliigan sarjamanuaalissa on toimitsijoita koskevia määräyksiä, mutta koska sarjamanuaalin mukaisista rangaistuksista päättäminen ei kuulu SKY:n toimivaltaan, niitä ei tarkastella tässä enemmälti.

Pelisääntöjen näkökulmasta kyse on pöytäkirjaa pidettäessä tapahtuneesta erehdyksestä, jota koskevat määräykset sisältyvät pelisääntöjen 48.4 kohtaan. Jos pöytäkirjaa pidettäessä tapahtunut erehdys huomataan sen jälkeen, kun päätuomari on allekirjoittanut pöytäkirjan, erehdystä ei voi enää korjata pelisääntöjen nojalla. Niinpä ottelun lopputulosta ei voida enää sääntöjen puitteissa muuttaa eikä Kobria

todeta ottelun voittajaksi, vaikka joukkue todellisuudessa tekikin vastustajaansa enemmän pisteitä varsinaisen peliajan kuluessa. 

Kilpailusääntöjen näkökulmasta asian enempi käsittely edellyttäisi sitä, että siitä olisi tehty vastalause ottelutapahtuman yhteydessä. SKY voi kilpailusääntöjen 59 §:n 4 momentin nojalla omasta aloitteestaan tutkia vain kysymyksiä, jotka liittyvät pelaajan edustuskelpoisuuteen tai tuomarin esteellisyyteen, ei sen sijaan ottelun toimitsijoiden toimintaan. Vastalausetta ei ole tehty.

Kuten edellä jaksossa käsittelyyn ottaminen on todettu, asian käsitteleminen on kuitenkin mahdollista kurinpitosääntöjen nojalla. Jos aihetta on, kurinpitotoimielimen käytettävissä ovat kurinpitosääntöjen 5 §:n 1 momentin mukaiset seuraamukset, joista kohdissa 1-5 tarkoitetut seuraamukset voidaan kohdistaa ottelun toimitsijoihin ja kohdissa 7-13 tarkoitetut ottelussa pelanneeseen joukkueeseen/seuraan. 

Ratkaisun perustelut

Kurinpitosääntöjen 5 §:n 1 momentin 11 kohdan nojalla joukkuetta voitaisiin sinänsä sanktioida ottelun mitätöimisellä ja mahdollisen uusintaottelun määräämisellä. SKY toteaa kuitenkin, että joukkueeseen kohdistuvaan rangaistukseen ei lähtökohtaisesti ole perusteita siksi, ettei sääntörikkomus ole joukkueen tai kenenkään sen jäsenen tekemä. Vaikka toimitsijoiden järjestäminen otteluun on kotijoukkueen vastuulla, toimitsijat eivät edusta joukkuetta tai seuraa eikä joukkueella tai seuralla ole oikeutta tai mahdollisuutta valvoa tai ohjata toimitsijoiden toimintaa ottelun aikana. 

Joukkueen rankaiseminen ottelun toimitsijoiden virheellisen menettelyn johdosta tulisi SKY:n käsityksen mukaan kyseeseen silloin, jos virheellistä menettelyä olisi pidettävä tahallisena edun tavoitteluna kotijoukkueen hyväksi. Toimitsijoiden selvityksistä ei ilmene mitään sellaista, mikä antaisi aiheen epäillä tahallisuutta. Toiminta vaikuttaa olleen lähinnä ajattelematonta tai huolimatonta siinä mielessä, että toimitsijat ovat antaneet painoarvoa tulostaulun näyttämälle tilanteelle, vaikka heidän olisi tullut tietää/muistaa pöytäkirjan ensisijaisuus tällaisessa tilanteessa. Jos toimitsijat olisivat ottelun kuluessa ilmoittaneet ristiriidasta ottelun erotuomareille, sääntöjen oikea sisältö ja sen mukaiset toimenpiteet olisi mahdollisesti tehty. 

Koska asiassa ei ole tehty vastalausetta, sitä ei arvioida kilpailusääntöjen mukaan. Tästä huolimatta on paikallaan huomauttaa, että kilpailusääntöjen 60 §:n 1 momentin nojalla toimitsijoiden sääntöjen vastaisesta menettelystä tehty vastalause voidaan hyväksyä vain, jos väitetty sääntöjen vastainen tapahtuma on olennaisesti vaikuttanut ottelun lopputulokseen. Jos asiassa olisi tehty vastalause, tapahtumaa olisi tarkasteltu sen aritmeettisen vaikutuksen lisäksi sen ajankohdan ja sen jälkeisten ottelutapahtumien valossa sen arvioimiseksi, onko tapahtuma ollut olennainen vai ei. 

SKY toteaa, että riittäviä perusteita ottelutuloksen mitätöimiseen ei ole.

Ottelun toimitsijat ovat menetelleet edellä kuvatuin tavoin virheellisesti. SKY toteaa, että ottelun kirjurilla ja apukirjurilla on erityisiä pelisäännöissä kuvattuja velvollisuuksia, joita he eivät ole noudattaneet. Toisaalta koripallo-ottelun toimitsijoiden rankaiseminen ilman tahallisuutta muutoin kuin lievästi ei olisi otteluiden järjestämisen kannalta tai muutenkaan lajin edunvalvonnan näkökulmasta tarpeen.

Ottelun erotuomareiden toiminta on ollut asianmukaista.

Ratkaisu

Ottelun lopputulos jää voimaan.

SKY rajoittaa ottelussa kirjurina toimineen Kirjuri 1 ja apukirjurina toimineen Kirjuri 2 toimintatehtäviä kurinpitosääntöjen 5 §:n 1 momentin 5 kohdan nojalla siten, etteivät he saa toimia Seagullsin seuraavassa kotiottelussa 18.3. toimitsijoina missään tehtävässä.

SKY antaa ottelussa tilastonpitäjinä toimineille Tilastonpitäjä 1 ja Tilastonpitäjä 2 kurinpitosääntöjen 5 §:n 1 momentin 1 kohdan nojalla varoituksen.

Ratkaisu on yksimielinen.

Ratkaisuun osallistuneet sääntö- ja kurinpitoyksikön jäsenet: puheenjohtaja Sami Sarvilinna ja jäsenet Markku Aaltovirta, Jarmo Laitinen ja Turo Lehtonen. 

Valitusoikeus

Rangaistuilla henkilöillä on oikeus valittaa tästä päätöksestä liittohallitukseen kurinpitosääntöjen 11 §:n 1 momentin nojalla.

Otteluun osallistuneilla seuroilla on oikeus valittaa tästä päätöksestä liittohallitukseen kurinpitosääntöjen 11 §:n 3 momentin nojalla.

Sami Sarvilinna   Ulla Karlsson

puheenjohtaja   sihteeri

Korisliiga

Seuraava kotiottelu

kobrat big  ktp small@2x

Pe 27.9. klo 18.30

Kobra-Areenalla

Liput 15 € / 12 € / 9 €

Kaikki ottelut 

Facebook

Liput

Zup Liput
Korikobrat Lapua

Yhteistyökumppanit

 

AlaTalkkariALaurilaALapuaAAtriaBLatomakiBMeverBPiskoBPOPPankkiBSaarikoskiBOsioVikingBmskHalpahalliDatabrosnammoietappiVuorenmaaakkutapiolaSaarenpaameridalillevillaYHSPeepeelujataloAlueTaitouniqueFreshseduLjaspiTurnerlapuan sanomatilkkaketjutvehkon oyfreeboLakAptkaptpiippoTopGreenetavantMallaskuuOulunEvvkuivauspaninirintajnarviSeilabKipup1Escarmatkv-vari-sisustusndtlouhintaliike ylimäki oyKlemettilalapuan-kankuritlapuan autohuoltolapuahoviCanoramaHelastBesthallpitkisLkuljetusKPLammiwapiceHyvaskakalustekkaukokiitoMartelaAukiaStarkmcdonaldspohjanrkekonomitLakeusportLapuanLeipaSilmaALOFKSuperPPHydPirttiPirjonPmajaniemihonkajokipedeluxPaViVaaLismarSouPalurheiluteippi logoMovemakersEncoreSimpsioJaskarilahdensuoRantalainenKatilasmartPaukkuLapuanEnVaasansprintlinkRaMaMVtilipalveluNesteLapuaLappavesiLannensievitaloJaaskelainenhinausTruteclakeaUITTOFenniaepmKotiasunnotautokatmanorRavaltsuRavikesajopariencoreprohuvilajokinenkuortanekullasmbkoskinenlsmvalkacitymhaavemaaruduspowermarkunmhelmicertegosolmioKonevuokrausPm trukki

Yhteystiedot

Kobra-Basket ry
Alajoentie 5
62100 Lapua
info@kobrat.fi 

Yhteyshenkilö
Markku Turja
Puhelin +358 400 017 620
markku.turja@kobrat.fi 

 

Lippuinfo

Otteluliput
Aikuinen 15 €
Eläkeläinen 12 €
Opiskelija 9 €
Alle 7-v 0 €

Henkilökohtainen kausikortti
Aikuiset 195 €
Eläkeläiset 170 €
Opiskelijat 120 €
Paikkakausikortti 245 €

Kertalippusarja
10kpl kertalippuja 120€

KobraKlubi
Yksityisille 345 €
Yrityksille 495 €

Kotiottelut

Kobra-Areena
Lapuan Urheilutalo
Urheilukatu 6
62100 Lapua
Puh. (06) 4384 593
smartum seteli

Meillä käyvät maksuvälineenä
Smartum -liikuntasetelit

Kobra-juniorit    

Korikobrat Lapua ry                        
Jaakko Hietala                                 
puheenjohtaja
Puhelin 050 313 3926
info@korikobrat.com 

© 2019 Kobra-Basket ry • Tietosuoja
WebGarden Oy